Python Kursu

Tarih: 28-31 Ocak 2012 Saat: 09:00-18:00

Yer: Fen Edebiyat Fakültesi, Uzaktan Eğitim Bilgisayar Laboratuarı

Eğitmenler: Mesutcan Kurt, Engin Manap, Orçun Avşar

- Python dilinin genel özellikleri.

* Tarihçesi.
* Niçin Python'u seçebiliriz?
* Avantajlar, dezavantajlar.
* Versiyon seçimi.
- Python yorumlayıcısını kullanmak.
* Yorumlayıcıyı çağırmak.
* Yorumlayıcı ve çevresi.
- Python'a resmi olmayan giriş.
* Python'u hesap makinası olarak kullanmak
* Programlamaya ilk adımlar
- Daha fazla kontrol araçları.
* if koşulları.
* for koşulları.
* range fonksiyonu.
* break ve continue ifadeleri, ve döngülerde else koşulları
* pass ifadesi
* fonksiyon tanımlama
- Veri yapıları
* Listeler üzerine
* del ifadesi
* tuple ve diziler.
* set'ler.
* sözlükler.
* Döngü teknikleri.
* Koşullar üzerine daha fazla.
- Modüller
* Modüller üzerine.
* Standart modüller.
* dir() fonksiyonu.
* paketler.
- Girdi/Çıktı
* Çıktı formatlama
* Dosya yazma ve okuma
- Hatalar ve İstisnalar
* Sözdizimi hataları.
* Hataları idare etmek.
* Hata yükseltmek
* Kullanıcı tanımlı hatalar
- Sınıflar
* İsimler ve nesneler üzerine birkaç söz
* Python etki alanı ve isim uzayı
* Sınıflara ilk bakış
* Miras
* Özel değişkenler
* Iterasyon sınıfları
- Standart kütüphaneye genel bakış
* İşletim sistemi arayüzü
* Komut satırı argümanları
* Hata ve çıktı yönlendirmesi ve program sonlandırması
* String patern eşleştirme.
* Matematik.
* İnternet erişimi.
* Tarih ve zaman.
* Veri sıkıştırma.
* Performans ölçümü.
* Kalite kontrol